Erindringssteder

ved Le Chemin des Dames

Udsigt fra en tyske militær kirkegård mod sydvest. Kirkegården ligger sammen med den franske nationale militære krikegård i landsbyen Cerny-en-Lannois ved le Chemin des Dames landevejen omtrent midt på højderyggen. Billedet giver indtryk af et kuperet terræn med få skove.

Hvilke erindringssteder er der ved

Le Chemin des Dames?

Der er flere kendte erindringssteder langs Le Chemin des Dames, men der er forbavsende nok ikke et større monument eller anden form for stort mindested for de faldne som f.eks. briternes Thiepval ved Somme.


Måske fordi man i den franske politiske og militære ledelse ikke brød sig om at blive mindet om offensiven i april-maj 1917! Stedet havde fået et dystert ry - nederlag og mytterier! - og desuden havde man jo Verdun at mindes som det store nationale offer, men også som den store nationale sejr. 

  

Slagmarken for offensiven april-maj 1917 omfatter mere end området langs med Le Chemin des Dames. Både området mod vest omkring Laffaux og mod øst ned mod byen Reims indgik i den franske offensiv. Her har vi valgt at koncentrere os om Laffaux samt plateauet mellem de to floder, inkl. Berry-au-Bac.

Læs herunder en kort introduktion til hvert enkelt erindringssted:

En fransk soldat med sin mortér i skyttegraven. Relieffet på toppen af monumentet for de 12000 faldne franske skyttegravsartillerister uden for landsbyen Laffaux er fra 1930'erne. Monumentet er ganske særpræget med sin form som en fransk mortérgranat.

Laffaux var også det andet sted for indsættelsen af de første franske kampvogne - med nogen succes. Dette er markeret på forskellig vis med mindestene,

Le Chemin des Dames med tilhørende erindringssteder.

Vejen Le Chemin des Dames er angivet med blå farve, de øvrige veje (kun de vigtigste) med sort farve. Vejen ligger på højderyggen mellem de to floder, l'Ailette og l'Aisne. Der er ingen større byer, men byen Reims ligger ca 20 km sydøst for Berryu-au-Bac. Af landsbyerne er kun Laffaux, Cerny, Craonne og Berry indtegnet.

Der er medtaget 6 erindringssteder, fra monumentet ved Laffaux i vest til monumentet ved Berry-au-Bac i øst. Plateau de Californie og Craonne er behandlet på samme side. Udover disse erindringssteder findes der flere militære kirkegårde, bl. a. en italiensk og en fransk (som også har tyske grave) ved Soupir, nogle få km sydvest for Cerny.

Soldatens korsfæstelse - maleri i kapellet i Cerny

Maleriet med den franske soldat fanget i pigtråden som en korsfæstet Jesus fortæller mere end noget andet om det offer, som soldaterne bragte fædrelandet ved offensiven ved le Chemin des Dames!

Maleriet kan ses sammen med mange mindetavler for franske soldater i kapellet, der blev opført i 1951 - efter at tidligere forsøg på at rejse et fælles monument for de faldne var strandet.

Udsigten mod syd fra Plateau de Californie

Plateauet var et af de mest omstridte steder langs le Chemin des Dames. På plateauet er der rejst et interessant monument for de faldne, der ligesom maleriet i Cerny tager udgangspunkt i soldaterne og pigtråden.

Landsbyen Craonne, lidt syd for vejen, blev udslettet under kampene og ikke genopbygget. Ruinerne er fjernet, men stedet har fået lov til at ligge hen. På en del af området er der anlagt et arboret.

Et galleri i hulen La Caverne du Dragon (Dragehulen)

Et tidligere kalkbrud i en stor hule under Le Chemin des Dames gav tyskerne en række taktiske fordele i forsvaret af højderyggen, og franskmændene forsøgte at tilbageerobre den. En overgang besad de krigsførende hver sin del af hulen og kampene foregik ofte i mørke i hulens gallerier.

Først i efteråret 1917 var franskmændene endeligt helt i besiddelse af hulen. Kampene havde været godt stof i aviserne.

De første franske kampvogne på slagmarken

Monumentet for de faldne i de franske kampvognsgrupper er opført her ved vejkrydset i Berry-au-Bac, hvor de fik deres ilddåb d.16.april 1917. Det gik ikke så godt...

Monumentet hylder også den franske general, som pressede på for at få gennemført produktionen af kampvogne. Men man fulgte ikke hans strategi for indsættelsen af kampvognene.