Et tysk og et fransk erindringssted ved Somme

Rancourt

Kirkegården her følger den almindelig tyske ’model’, som den blev gennemført i 1960'erne og 1970'erne af den tyske krigergravskommission: grå kors, enkeltstående træer og en lille kirkegårdsbygning i rødbrune sten ligesom indgangspartiet.

Mindetavlen på kapellet 

De fem kors øverst er kendetegnet for den tyske krigsgravskommission (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge)

De tyske gravsten

Først i 1966 indgik Frankrig og Tyskland en ny aftale om krigsgrave. Aftalen indeholder bestemmelser om retten til jorden, om pasningen af kirkegården, om økonomien m.v. Trækorsene kunne nu udskiftes med kors af belgisk granit med indgraverede navne, grad og dødsdag. 9 af gravene er jødiske med en gravtavle i stedet for et kors.

I Frankrig alene har den tyske krigsgravskommissionen opsynet med 192 kirkegårde fra 1.verdenskrig, 22 fra 2.verdenskrig samt 800 mindesmærker og grave fra Den fransk-tyske krig 1870-1871.

Et tysk minde - Rancourt

11 422 tyske faldne hviler på denne kirkegård. I fællesgravene ligger 7492 faldne. 2316 af dem er identificeret. I enkeltmands- og i gruppegravene (2-4) ligger 3930. Heraf er kun 126 ukendte.

Mere end 2/3 af de faldne er fra Somme-kampene juli-november 1916. Resten er fra 1914 eller fra kampene i marts 1918 i forbindelse med tyskernes store forårsoffensiv. De kommer fra alle dele af Tyskland.

Kirkegården er oprettet i forbindelse med kampene i lokalområdet, men senere udvidet med faldne fra hele Somme-området. I 1929 fik den tyske krigsgravskommission en aftale med de franske myndigheder om en istandsættelse af kirkegården. En ’Gedenkhalle’ af røde Vogesersandsten (billede tv) blev opført. Men på grund af valutamangel var der ikke penge til at forny gravenes trækors. 2. verdenskrig afbrød det videre arbejde med kirkegården.

Landsbyen blev erobret af franskmændene i Somme-offensiven d.24 september 1916, men taget tilbage af tyskerne i marts 1918. Briterne, der havde overtaget en del af den franske front, tog landsbyen i september 1918 under det tyske tilbagetog. Der er således også en lille britisk soldaterkirkegård over for den franske.

Sønderjyder på kirkegården?

Nogle af de faldne har danskklingende navne (efternavne, der ender på sen), som korporal Peter Jessen på gravsten til venstre. Jessen var og er et ret almindeligt efternavn i Sønderjylland. Et opslag i navnelisten for faldne dansksindede sønderjyder på Sønderborgmuseets hjemmeside gav desværre ikke noget resultat på navnet her.

Men det er rimeligt at antage, at nogle af de over 4000 faldne soldater fra Sønderjyllanmd/Nordslesvig ligger begravet på denne kirkegård. Enheder fra det såkaldte danskerregiment 86 deltog i kampene ved Somme i juli-august 1916, og flere sønderjyder blev her meldt savnede. Se bl.a. siden med erindringsstedet Pozières

Det franske kapel

Kapellet ved den nationale franske kirkegård i Rancourt. Kapellet blev opført i 1923. Indviet af marskal Foch. Det er et minde til ære for – som der står over indgangsdøren – franske officerer, underofficerer og soldater, der er faldet i kampene i Picardiet 1914-1918.

Foran kapellet til venstre i billedet ses beplantede forhøjninger. Det er to af de fire fællesgrave – eller på fransk ossuaire (benhuse) med rester af 3223 (ukendte) faldne soldater.

Der er indrettet et museum i sidekapellet og i et nybygget anneks. Museet viser genstande (våben, uniformer m.v.) fra kampene ved Somme. Kapellet er således blevet til et samlet mindested for den franske deltagelse i Somme-offensiven.

I kapellets hovedskib er der i gulvet en mindeplade for en løjtnant du Bos, som faldt ved Somme. Oprindeligt skulle der have været en mindesten for du Bos, sat op af hans familie, på det sted, hvor kapellet står.

Le Souvenir Francais

På væggene i kapellet hænger der mindeplaketter for franske soldater faldet i Picardiet. Plaketterne er sat op af slægtninge og forsynet med små ’hilsener'.

Kapellet administreres af organisationen Le Souvenir Français, hvis formål det er:

1) at bevare mindet om de soldater der døde for Frankrig eller ved fremragende handling har gjort Frankrig ære,

2) at våge over vedligeholdelsen af deres grave og de mindes-mærker, der er rejst for dem, samt

3) at videregive erindringen om dem til kommende generationer

Organisationen er forening baseret på medlemskab med afdelinger i alle franske departementer. Endvidere er der tilsluttede foreninger eller komitéer i 53 lande (også i Danmark), hvor franske soldater ligger begravet.

Et monument - også for de ukendte soldater

Kirkegården er den største franske nationale kirkegård (af 20) i Somme-området. Der er 8566 faldne begravet her på 28000 m2. Kirkegården er grundlagt i 1921 ved en sammenlægning af flere mindre lokalekirkegårde og senere udvidet i flere omgange. Hvilket viser, at Frankrig sandelig også deltog i slaget ved Somme, selvom man havde nok at gøre ved Verdun.

Rancourt var under Somme-offensiven et vigtigt mål for franskmændene. Monumentet på billedet til højre er en hyldest til de faldne. Kirkegården vedligeholdes af det franske forsvarsministerium.

Litteratur:

Coombs, Rose E.B.: Before Endeavors Fade (13.udg.2010)

http://crdp.ac-amiens.fr/idp/page7/files/69133eb21b5a8ca1aeca8279df5a0270-204.html

(En del af region Picardiets officielle webside)

http://crdp.ac-amiens.fr/idp/page7/files/69133eb21b5a8ca1aeca8279df5a0270-204.html


Cópyright Bo Jessen 2012-17