Det forsinkede mindesmærke

 

Det første projekt for et mindesmærke for de faldne ved offensiven april 1917 blev startet i 1930. Det var naturligt for den gruppe veteraner, der tog initiativet, at vælge den tidligere, nu ødelagte landsby Cerny. Der var anlagt to store militære kirkegårde på stedet, og desuden lå omtrent midtvejs på le Chemin des Dames. Det skulle være et projekt for et fælles mindesmærke for hele området.

Men 2.verdenskrig satte en foreløbig stopper for planerne. I 1949 tog en abbed fra området sammen med veteraner initiativ til et nyt, mindre projekt til et mindesmærke.Der blev dannet en komité (under 'lÚnion Nationale des Combattants' - veteranernes nationale forening), der samlede penge ind. Formålet med mindesmærket var 'at fremme forsoningen mellem folkene ved at sætte et minde for de faldne sønner, som havde kæmpet mod hinanden på denne slagmark'.

At det skulle være et kapel var et videreførelse af de oprindelige planer fra 1930'erne - hvor kapellet lå midt i eller ved siden af den nationale militære kirkegård, således som man kunne se det ved f.eks. La Lorette. (om det oprindelige projekt - se længere nede på siden).

Komiteen fik støtte både fra ind- og udland, og indvielsen af kapellet kunne finde sted 22.april 1951. Mindehøjtideligheder afholdes hvert år d.16.april - dagen for offensivens start i 1917 - med deltagelse af militære, civile og religiøse repræsentanter, både franske og udenlandske.

Landsbyen Cerny-en-Laonnois (Cerny ligger i distriktet med byen Laon som administrationscentrum) blev efter 1.Verdenskrig erklæret for 'rød zone', dvs den skulle ikke genopbygges. Alligevel ligger der en del huse ved vejkrydset, hvor le Chemin des Dames møder den nord-syd gående vej. Stedet domineres af de to store militære kirkegårde - den franske og den tyske - den sidste gemt lidt af vejen bag træer (se billedet til venstre).

'Et indskrænket mindesmærke'

Som ovenfor nævnt blev projektplanerne i 1930'erne ikke til noget. Desværre  vil flere sige. Det planlagte anlæg med et stort kapel, et imposant monument for de faldne og promenader, der skulle forbinde den store kirkegård med det nye anlæg. Dette projekt 'ville give plads til sorgen'.

Planerne fra 1949 (se billede tv) forsøgte at leve op til de tidligere intentioner med kapellet til venstre i billedet og et peristyl med et lystårn (til højre). Men det færdige anlæg kom blot til at bestå af et lille kapel, intet peristyl eller monument for de faldne. Lystårnet (opført 1960) blev også meget beskedent. Det planlagte store lystårn - som det kan ses ved la Lorette - blev heller ikke til noget. Anlægget - inkl. kirkegård kom ikke til at hænge sammen. Måske en klar dokumentation for slagmarken 'Le Chemin des Dames''s manglende evne til at sætte sig i den nationale hukommelse. Den er ikke noget Verdun

Indgangene til henholdsvis den franske og den tyske militære kirkegård

Kapellets indre

Det indre af kapellet er præget af de to helgenstatuer og de mange mindetavler på vægger og søjler. Statuen af Sankt  Anna (tv) er skænket af veteraner fra Bretagne. Statuen af Sankt Rémi (th), den lokale helgen (fra 400 tallet - biskop i Reims) blev først sat op i 1968 efter et ønske fra flere veteraner. Et supplerende ønske om at at få et uddrag af hans budskab til kong Klodevig om fædrelandets forudbestemte skæbne og hans løfte om nationens udødelighed sat op i koret ses ikke at være imødekommet.Men ønsket ses af fransk historiker som udtryk for en vilje til at se mindet om Den Store Krig kædet sammen med de store linjer i fransk historie - som om Sankt Rémi ved sin tilstedeværelse vil forsikre om, at kampene ved Cerny ikke vil blive glemt.

Mindetavler

Mindetavler sat op af familier, af kammerater og af veteranforeninger med navne på enkelte faldne soldater, navnet regimentet eller blot faldne ses ofte i de franske kapeller.Det giver måske et lidt rodet præg i et ellers smukt kapel.  Men den besøgende turist skal nok tænke på, at kapeller som dette som regel har to formål:

1) at være et nationalt mindesmærke, hvor de officielle, årlige ceremonier finder sted med repræsentanter fra veteranforeninger og officielle myndigheder.

2) at være et sted med individuelle minder, som kan fortælle ikke blot om enkelte faldne soldater, men også om særlige grupper af soldater.

Et indskrænket mindesmærke

 

Le memorial du Chemin des Dames á

Cerny-en-Laonnois

Kapellet til minde om de faldne ved le Chemin des Dames. Kapellet blev først opført i 1951. Læs mere herunder om baggrunden for kapellet og hvorfor det - og hele anlægget - fik forholdsvis beskedne dimensioner.

Litteratur:

Denis Defente (red.): Le Chemin des Dames 1914-1918 (2006)

NicolasOffenstadt (red.): Le Chemin des Dames (2004)

Copyright Bo Jessen 2012-17