Hill 60

 

en omstridt høj i frontlinjen

De mange store og små fordybninger i terrænet bærer i dag stadig tydligt præg af mindespræninger og granateksplosioner.

Desværre gør træer og anden bevoksning det vanskeligt at se ud og få et indtryk af højens betydning som observationspost

i frontlinjen.

Tunnelgravning

De britiske minearbejdere stødte på flere lig under gravearbejdet. Disse forsøgtes dækket med brændt kalk, men flere lig dukkede op, og lugten af brændt kalk hang over stedet i 4 år. Australierne, der tog over efter briterne i 1916, var ikke vant til at arbejde i ler, men det lykkedes dem alligevel at fuldføre deres arbejde inden Messine offensiven.

Arbejdet bestod i at holde tunnellerne ved lige og anbringe sprængladninger, når de skulle bruges ved starten på en større offensiv. Kompagniet borede ventilationsskakter og oprettede små lytteposter 3 m under jordoverfladen for at følge med i tyskerne gravearbejde. Kompagniet forsøgte også at grave en ny tunnel under den tunnel, som tyskerne gravede for at underminere de australske tunneller. Kompagniet mistede 30 mand mellem nov.1916 og juni 1917 ved tyske raid og ved sammenstyrtninger. De indespærrede er blevet liggende, og højen er derfor både en mindeplads og en gravplads.

1.Australske Tunnel Kompagni

En mindesten over faldne australske tunnelsoldater. Det australske kompagniet overtog gravearbejdet i november 1916. Tast for stort billede.

Queen Victoria's Rifles

Det britiske regiment Queen Victoria's Rifles, som deltog i erobringen af højen i april 1915, erhvervede højen efter krigen og lod den indhegne for at bevare området, som det så ud dengang. Den blev et 'pilgrimsmål' på linje med Sanctuary Hill med skyttegrave og dækningsrum, der kunne besøges. I dag er de lukket af. Området er groet til med buskads og træer, men ellers ikke ændret.

Monumentet er rejst til minde om de faldne i regimentet. Det var tidligere ikke ualmindeligt, at veteraner fra krigen ønskede at få deres aske spredt ud over højen for at kunne 'ligge sammen med deres faldne kammerater'. I 1940 blev der også kæmpet her, og årstallene 1939-1945 er tilføjet på mindetavlen.

Tysk/britisk bunker

Det lykkedes briterne ved et hurtigt raid i april 1915 at tage højen samtidig med sprængningen af den forberedte mine.

Men højen viste sig umulig at holde - tyskerne beherskede terrænet fra nærliggende høje, og de generobrede Hill 60 i maj 1915.


Tyskerne befæstede højen, bl.a. med bunkere, som briterne overtog med erobringen i juni 1917 og udbyggede med  maskingeværstilling (oven på den tyske) som på billedet til højre. Briterne havde genoptaget tunnelarbejdet, men først ved starten af Messine offensiven i juni 1917, blev de to miner, der var forberedt, sprængt sammen med 17 andre omkring Messine højdedraget, og højen kunne indtages.

Remembrance

En 'remembrance', en hilsen  lagt af en slægtning til en britisk soldat, som faldt her i 1915. Denne 'valmuehilsen' er placeret sammen med andre i bunkerens åbning.

Tast for stort billede.

Hvorfor Hill 60?

 

I december 1914 - under kampen om Ypres, et led i 'kapløbet mod havet', hvor de stridende parter kæmpede for at komme bagom hinandens fløj ud mod Kanalen - indtog tyskerne Hill 60, en mindre høj ca.5 km sydøst for Ypres. Højen, der er kunstig, skabt af overskudsmateriale fra nærliggende jernbanebyggeri, gav dengang en god udsigt over terrænet både mod vest og mod øst.

Hill 60 indgår i højderyggen, som strækker sig fra Passchendaele i nord til Messine i syd. Briterne, der overtog denne del af fronten fra franskmændene, så sig tvunget til at indtage højen og fortsatte med det omfattende tunnelarbejde i højen fra den vestlige side, som franskmændene havde påbegyndt, med det formål bogstaveligt at sprænge tyskerne væk. (Februar 1915) Højen viste sig vanskelig at grave i, fordi den bestod af forskellige lag af jord, fast sand og kviksand. Gravningen udviklede sig faktisk til et mareridt for soldaterne. 

Tunnelarbejdet var både dødsensfarligt og uhyggeligt, dels på grund af faren for sammenstyrtninger og dels på grund af tyskernes 'modarbejde'. Tyskerne prøvede at hindre arbejdet med stiktunneller med sprængstoffer. Erfarne britiske og australske minearbejderre var samlet i særlige tunnelkompagnier, men arbejdet i Hill 60 viste sig særligt vanskeligt, ikke kun på grund af tyskerne og det overskudsmateriale, som højen bestod af, men også af en anden grund:

(fortsættes efter billedet)

Litteratur:

Major and Mrs Holt's Battlefield Guide to The Ypres Salient and Passchendaele (2011)

Rose E.B. Coombs: Before Endeavours Fade (2010 udg.)

Copyright Bo Jessen 2012-17