Rækker med gruppegrave afløser rækker med individuelle grave. Navnene på soldaterne i gruppegravene er indgraverede i metalpladerne.

Kirkegården følger den traditionelle tyske stil:

græs, træer og kors eller navneplader. Ingen udsmykning, ingen fremhævelse af nogen eller noget.

Træerne skal efterhåndendække de fleste af gravene. Læs videre om tyske gravpladser under temaet:

Consenvoye

Cimetière Allemande - tysk krigskirkegård

Indgangen til kirkegården - stensætning holdt i samme stil som de fleste tyske militære kirkegårde i Frankrig

Kirkegården ligger ca 12 km nord for Verdun ved floden Meuse - nogle km bag den fransk-tyske frontlinje i 1916.

Mange af de individuelle grave er 'dobbelte', med tre eller flere navne. Her er det faldne fra 1916, dvs fra kampene under den tyske Verdun offensiv. Men der synes ikke at være noget 'mønster' ved placeringen af disse grave.

Ombygningen af kirkegården blev færdig i 1978, da nye stensætningerne, træer og andre beplantninger samt udskiftningen af trækors med metalkors var gennemført.

Forhistorien

På kirkegården er der i alt 11148 grave, heraf 2532 individuelle , 6177 i gruppegrave og resten i to fællesgrave (heraf 1501 ukendte soldater) Der ligger soldater fra alle dele af det tyske rige, heraf enkelte fra Nordslesvig.

Kirkegården blev oprettet i 1920 af de franske militære myndigheder. Faldne tyske soldater fra tidligere gravsteder på slagmarkerne omkring Verdun (1914, 1916, 1917 og 1918) blev samlet og genbegravet her. Der foreligger ingen oplysninger om, hvorfor Consenvoye blev valgt som 'opsamlingssted', men formodentlig lå der en tysk kirkegård der i forvejen. Overalt i Nordfrankrig blev de tyske gravpladser samlet til få store kirkegårde.

Yderlige rester efter tyske soldater kom til efterhånden som markerne i området blev bragt tilbage til deres oprindelige udseende. Men den anspændte situation mellem Frankrig og Tyskland efter krigen forhindrede et nærmere samarbejde om indretningen og vedligeholdelsen af gravpladserne.

Som 'værtsnation' havde Frankrig pligt til at sørge for begravelserne. Der var næppe mange penge til dette arbejde, men i 1926 blev man enige med tyskerne om at lade denne kirkegård og andre tyske kirkegårde blive overtaget af den tyske organisation Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, en privat organisation, da den tyske stat på det tidspunkt ikke havde nogen midler.

 

Arbejdet med at forny kirkegården fortsatte i 1930'erne og under den tyske besættelse af Frankrig, men stoppede så i 1944 med Frankrigs befrielse. I 1966 overtog tyske forbundsregering den økonomiske forpligtelse til vedligeholdelsen. Volksbund fortsætte som organisation med vedligeholdelse og fornyelsen. Kirkegårdens nuværende udseende er fra 1978.

Præsident Mitterand og forbundskansler Kohl hånd i hånd foran katafalken (ses ikke) med kisten med det fransk-tyske flag. Scenen her er fra kirkegården ved Benhuset - en lignende scene fandt sted på kirkegården ved Consenvoye.

(Billedet her er lånt fra YouTube)

Udsigt fra kirkegården mod sydvest ned mod floden

Meuse. Nogle kilometer bag bakken på den anden side ligger højdedragene med bl.a. Le Mort Homme. Placeringen af kirkegården er særdeles hensigtsmæssig. Det specielt tyske præg virker ikke så dystert her med den smukke udsigt. Hele landskabet ånder faktisk 'fred og ro'  -  noget som en placering tættere på byen ikke havde kunnet give. Landsbyen Consenvoye blev ødelagt under kampene. Genopbygget efter krigen, men er siden langsomt blevet affolket.

Copyright Bo Jessen 2012-17

 

1984 historien

 

I 1984 mødtes præsident Mitterand og forbundskansler Kohl til et officelt fransk-tysk forsoningsmøde på denne kirkegård og på den franske nationale militære kirkegård ved Fort Douaumont. Anledningen var formelt 70-årsdagen for staren på 1.Verdenskrig, men reelt var der tale om et forsøg på at mindske spændingen mellem de to lande omkring foranstaltningerne mod den øknomiske krise i EU. Det lykkedes, da Mitterand støttede Kohls beslutning om opstillingen af nukleare amerikanske missiler mod den sovjetiske trussel.

Mødet var en fortsættelse af traditionen med fransk-tyske møder. Tidligere møder var blevet holdt mellem De Gaulle-Adenauer og Giscard d'Estaing-Helmut Schmied. Billedet af Mitterand og Kohl hånd i hånd på kirkegården er gået verden rundt og er med på alle brochurer tilegnet forsoningen.