Forside med introduktion/Fem erindringssteder/Le Chemin des Dames introduktion
         
Le Chemin des Dames
Introduktion


Udsigt fra Plateau de Californie mod syd. I forgrunden vejen 'Le Chemin des Dames' - 'Damernes (eller kongedøtrenes) vej'. I baggrunden dalen med floden Aisne (som ikke kan ses her). De franske stillinger ved offensivens start d.16.april 1917 befandt sig på skråningen bag træerne i forgrunden - de tyske på plateauet (bag det sted, som er billedet er taget fra). Længere mod vest lå de franske stillinger nede i dalen. Linjernes placering gik tilbage til kampene i januar 1915. I tiden op til 16.april havde Le Chemin des Damesfronten været 'forholdsvis' rolig. Offensiven begyndte tidligt om morgenen d.16.april . Om aftenen var de franske infanterister nået over på denne side af vejen! Tyskerne havde ventet dem!

Forside med introduktion Seks
temaer
Fem erindringssteder Soldaterne og krigen Eftertiden om Vestfronten Indeks

Menu

1. Landskabet
 

Udsigten over en del af landskabet syd for Californie-plateauet giver et lille indtryk af det bakkede terræn ved le Chemin des Dames.

Læs mere om landskabets betydning for den franske offensiv her...
 

2. Offensiven
 

Mindetavle for de faldne i kampene om den østlige del af le Chemin des Dames højdedraget med bl.a. landsbyen Craonne, hvor den franske offensiv blev stoppet, inden den var kommet igang.

Læs mere om hele offensivens skæbne og om general Nivelles kuldsejlede plan her...


3. Erindringsstederne
 

Udsnit af skulpturen på Plateau de Californie. De faldne soldater bærer  masker for at vise deres anonymitet. Et monument for den industrialiserede krig, hvor maskinerne (artilleriet) udkæmper slaget og soldaterne er statister.

Læs mere om erindringsstederne langs le Chemin des Dames her...


Introduktion til
Le Chemin des Dames april 1917


Le Chemin des Dames  er en ca. 25 km lang vej på et plateau på højderyggen mellem floderne l'Ailette og l'Aisne (se kortet nederst på siden). Vejen har givet navn en fransk offensiv i april 1917 – en offensiv, der bl.a. huskes for de høje forventninger til et gennembrud på Vestfronten,  som dens ophavsmand, den franske general Nivelle, havde skabt med sine løfter til politikerne og sit opråb til soldaterne om den ’ultimative’ offensiv.  På grund af sin strategiske beliggenhed var den genstand for flere kampe i alle fire år på Vestfronten.

Le Chemin des Dames offensiven står  ’svagt’ sammenlignet med f.eks. slagmarkerne ved Notre Dame de Lorette (1915) og Verdun (1916) i det samlede franske billede af krigen på Vestfronten . Begivenheden er ikke genstand for samme  ’mindekultur’ som de to nævnte slagmarker. Den er ikke i franske øjne  en klar militær ’milepæl’, men er tværtimod ’reduceret’  i omfang og betydning, og de mytterier, som fandt sted i franske enheder i området nogle dage efter offensivens start, omtales som regel også ret kortfattet.

Hvad skal man se ved Le Chemin des Dames? 

Der er ikke noget 'centrum' eller bestemt udgangspunkt for en tur langs le Chemin des Dames. Der er ikke et stort monument eller anlæg, der samlet giver et overblik over slagmarken og hvad der foregik der. Her kan området ikke konkurrere med Ypres/Ieper i Flandern, Somme-området eller fæstningerne ved Verdun. Men ud over en række interessante mindesmærker kan le Chemin des Dames byde på et usædvanligt landskab.

Højderyggen, som landevejen følger, gør det lettere for slagmarksturisten at skabe sig et overblik. Man skal blot følge vejen fra enten den østlige eller den vestlige ende, samt foretage enkelte afstikkere mod syd. Det kan anbefales at starte i Laffaux, ved N2 ca.10 km sydvest for le Chemin des Dames startpunkt.

Laffaux selv byder på interessante monumenter, dels for tankkorpset og skyttegravsartilleriet og dels for enkelte navngivne soldater. I Cerny kan se den både en fransk og en tysk militær kirkegård (og tænke over de markante forskelle) samt anlægget omkring mindekapellet far 1951. Et besøg i La Caverne du Dragon giver et godt indtryk af forholdene for de tyske og franske soldaters indkvartering i hulerne under le Chemin des Dames - og af de kampe, der fandt sted om herredømmet i disse huler.

Et særligt kapitel i den franske offensiv udgøres af den tidligere landsby Craonne. Landsbyen er jævnet med jorden, og stedet ligger i dag hen som et arboret med tydelige spor af granathuller. Det tidligere dyrkede område Plateauet de Californie ved siden af landsbyen er nu dækket af skov, hvor man på grund af eksplosionsfaren kun kan færdes på enkelte stier.

I Berry-au-Bac vejkrydset ved N44 er der opstillet en stort  monument for det franske tankkorps. Af andre erindringssteder i området kan nævnes Soupir med bl.a. en italiensk militær kirkegård. Man bør heller ikke glemme, at der lidt længere sydpå i byen Braine ligger en dansk militærkirkegård for faldne sønderjyder 1914-1918.

I menuen i venstre spalte kan man læse mere om erindringsstederne under 3.


4. Soldaternes beretninger
 

Udsnit af monumentet for den baskiske division. Divisionen nævnes bl.a. i den franske forfatter Gaudys erindringer - en division, som han er fuld af beundring for. Han fulgte den på nært hold i offensiven ved le Chemin des Dames...

Læs mere her om soldaternes beretninger her...

Hvad er Le Chemin des Dames placering på Vestfronten?


Kortet viser Le Chemin des Dames placering på Vestfronten - mellem de to floder l'Ailette og l'Aisne. Den tyske tilbagetrækning februar 1917 fra de to fremspring mod vest til en lige nord-syd linje fra Soissons betød, at det franske angreb ved Le Chemin des Dames ikke længere ville være et flankeangreb ( i forhold til fremspringene) men et angreb mod et hjørne i det tyske forsvar.
Copyright Bo Jessen 2012-14