Forside/Fem erindringssteder på Vestfronten 

Fem erindringssteder på Vestfronten

Udsnit af bevarede tyske skyttegrave på Vimy-højen

Hvad er et erindringssted?

Ved erindringssteder forstås her bevarede dele af slagmarken (skyttegrave, betonstillinger m.v.), militære gravpladser, museer samt monumenter til minde om krigen langs den gamle Vestfront.

Erindringssted kan også være et sted i overført betydning som f. eks. en begivenhed, der repræsenterer forskellige holdninger og traditioner. Slaget ved floden Somme, 1916, er således både en begivenhed (slaget), et sted (gravpladser, monumenter m.v.) samt et sted, der med dets historie fremkalder stærke følelser (stolthed, sorg, pacifisme, nationalisme m.v..).

Hvordan skal Vestfrontens erindringssteder anskues? I stedet for blot at se på stederne som monumenter og gravpladser for døde soldater bør man som turist forsøge at sætte sig ind i, hvad disse steder egentlig repræsenterer, hvis man skal have udbytte af besøgene. Vestfrontens erindringssteder er steder, hvor nationer fortsat forsøger at bevare og styrke mindet om deres faldne, og hvor nationernes kultur og idealer afspejles. Forberedelserne til 100-årsdagen for udbruddet af Den Store Krig er i fuld gang (forår 2014).

Hvad Verdun er for franskmændene, er Somme blevet for briterne. Slagmarkerne ved floden Somme i Nordfrankrig blev det andet slag i den industrielle opslidningskrig (juli-nov.1916). Det blev sammen med Verdun den første moderne massekrig: intens, langsom, malende og som nævnt opslidende. Fjenden skulle angribes på hans stærkeste sted – og slides op m.h.t. soldater og ressourcer i øvrigt! Og måske kunne man opnå det eftertragtede gennembrud!

Som erindringssted er Somme først og fremmest krigskirkegårde (og der er mange!) og krigsmonumenter med det berømte og dybt bevægende Thiepval som det største – samt museer med det fremragende Historial i Peronne som det vigtigste.

I modsætning til Verdun er der her ikke nogen 'synlig' slagmark (bortset fra Newfoundland Park) – der er stort set fredeligt landbrugsland over det meste af arealet, kun afbrudt af mindre strimler skov.

Men skinnet bedrager. Ved landsbyerne Gommecourt, Serre, Beaumont Hamel, Thiepval, Poziéres, Fricourt og Mametz dækker de idylliske marker over nogle af krigens værste 'killing grounds'. De fleste af de ca. 20.000 dræbte briter den første dag (!) faldt her for tysk maskingeværild. Iflg. britiske guidebøger kan man derfor finde det 'sande' Somme ved de særlige steder, f.eks. her ved et vue ud over markerne - 'the low fields' – op til skovene ved Mametz.

Verdun ligger på en af de klassiske ’invasions’veje ind i Frankrig fra Tyskland. I 1871, da Frankrig måtte afstå Alsace-Lorraine til Tyskland, blev Verdun en grænsefæstning, der blev udbygget med en række moderne forter og mindre befæstningsanlæg nordøst og nordvest for byen.

  

Verdun blev i 1916 et symbol for fransk forsvarsvilje. I 10 måneder gennemlevede de franske forsvarere af området nord for byen et sandt helvede på jord. Det tyske artilleri ville 'slide' den franske hær op. Tallet for de franske faldne var d.18.december 1916 løbet op i 163000. Tallet for faldne tyske angribere nåede 142000.

Som erindringssted for Den store Krig er Verdun helt specielt. De mange forskellige seværdigheder, det kuperede terræn med de store skove og den tunge symbolik omkring monumenterne giver stedet en helt særlig atmosfære. En vandretur i skoven langs den gamle front ved Le Mort- Homme højen eller ad stierne nord for Fort Douaumont giver slagmarksturisten yderligere mulighed for at opleve Verdun.

Udsigten fra Plateau de Californie mod syd. På den anden side af vejen en plads med plancher, der fortæller om Nivelle-offensiven. Mod nord, dvs. på højderyggen er der skov med granathuller og rester af tyske skyttegrave.

Byen er - ligesom de andre byer i Flandern - genopbygget efter 1918. I byerne er der ikke meget at komme efter for turisten, men det er kombinationen af mindet om slagmarken med indtrykket af landskaberne og byerne i dag, der måske kan give den besøgende en opfattelse af noget trist og forstemmende.

På byskiltet er benyttet den moderne flamske stavemåde - 'Passendale'. Men turiststederne med deres brochurer og skiltning foretrækker den gamle stavemåde, 'Passchendaele'. Læs hvorfor i websidens 'Introduktion til Ypres 1917'.

Mindre kendt i offentligheden end Verdun og Somme er erindringsstedet Arras og Vimy, hvor en britisk-canadisk offensiv blev indledt d.9.april 1917. Et af de vigtigste mål for offensiven var erobringen af Vimy højdedraget fra tyskerne. Et andet mål var aflastningen af den nye store franske offensiv ved Chemin des Dames (se herunder).

Succesen ved erobringen af Vimy skyldtes en meget omhyggelig planlægning og og meget detaljeret forberedelse af angrebet, bl.a. blev de angribende tropper ført frem i tunneler for at holde dem skjult for fjendtlige observationer. Andre dele af offensiven syd for Vimy gik mindre godt. Tyskerne tilføjede faktisk briterne større tab pr. dag end ved Somme!

Uden for Storbritannien er slagmarken mest kendt for dens canadiske islæt. Det var canadiske tropper, der erobrede højdedraget, og slaget bliver i canadiske bøger og brochurer betragtet som en slags ilddåb for den unge nation. Den midterste del af højdedraget domineres da også af det store canadiske monument for de faldne, og det meste af højdedraget er en slags canadisk mindepark med turistcenter, skyttegravssystemer, tunneler mv.

General Nivelles offensiv 16.april 1917 skulle have været den nye type angreb, som skulle gennembryde den tyske forsvarsmur ved højderyggen Chemin des Dames øst for  byen Soissons ved floden Aisne. Men tyskerne  var velforberedte på angrebet, og det resulterede i en blodig nedslagtning af franske styrker. Der udbrød mytteri i en del af regimenterne.

'Damernes vej', opkaldt efter to af Louis 15' døtre, der rejste denne vej, blev anlagt i løbet af d.18.årh.. Den er ca 30 km lang og løber på højderyggen mellem floderne Aisne og Ailette. Franskmændene angreb fra syd (se billedet til højre) og skulle kæmpe sig vej ad den stejle skråning.

Landskabet omkring højderyggen er meget smukt. Det er vanskeligt at forestille sig dette som en slagmark. En særlig udsigt er der fra 'Plateau de Californie' over de meste af området.  En speciel seværdighed er Caverne du Dragon med flere km underjordiske gallerier, som skfitevis var besat at tyskere og af franskmænd.

Denne lille by nordøst for Ypres/Ieper i det  vestlige Belgien (Flandern) skulle give navn til den offensiv, som mere end nogen anden er forbundet med regnvejr og mudder. Den britiske offensiv (3. Ypres slag) var kørt fast i efteråret 1917, men den britiske øverstkommanderende insisterede helt frem til november på at erobre byen, der lå på et højdedrag, selvom den kun havde mindre strategisk betydning.

Landskabet er fladt og måske lidt trist, selv efter danske forhold. Men turisten kan ikke undgå at få et stærkt indtryk af en åben slagmark - uden muligheder for beskyttelse mod artilleriild. Bombardementerne havde ødelagt dræningssystemerne på markerne. Oversvømmelser var hyppige. Det meste af området mellem Ypres og Passchendaele bestod kun af granathuller fyldt med vand. Drukneulykker blandt soldaterne var hyppige.

De kendte seværdigheder ligger tæt. I Ypres er der først og fremmest Menin byporten med mindepladerne for de savnede, i Langemarck den tyske kirkegård og nær Passchendaele Tyne Cot kirkegården.

Monument med den walisiske drage for de faldne i den walisiske division ved Mametz skoven. Monumentet blev indviet i 1980'erne.

 Efter gentagne angrebsforsøg hen over åben mark lykkedes det waliserne i juli 1916 efter 4 dage med bitter nærkamp at fordrive tyskerne fra skoven på højdedraget i baggrunden.

Området foran skoven fik hurtigt tilnavnet 'Death Valley'

Moder Canada sørger over sine faldne ved Vimy. Med udsigt ned mod sletten modnordøst. Den vigtigste af skulpturerne på det nationale canadiske monument på Vimy-højen. Monumentet besøges af tusinder af turister hvert år.

Maskingeværtårn på taget af Fort Vaux. I baggrunden skimtes horisonten med skov. Bemærk de mange granathuller i jordlaget på taget.

Fra den tyske krigskirkegård Langemark ved Ypres. Et vue igennem kirkegårdens indgang ud til de store fællesgrave og de fire sørgende soldaterfigurer. der står vagt over de faldne. Et vigtigt tysk erindringssted for tysk heltemod.

Copyright Bo Jessen 2012-2020